USLOVI KORIŠĆENJA

Uslovi korišćenja tj. uslovi kupovine preko sajta www.gepard-obuca.rs definisani su u daljem tekstu, a opisuju međusobne obaveze Prodavca i Kupca. Prodavcem, u smislu ovih uslova korišćenja, se smatra Gepard doo Novi Sad, sa sedištem na adresi Koči Ivana 2, Novi Sad, a Kupcem svako fizičko lice koje kupi ponuđene proizvode iz internet prodavnice na sajtu www.gepard-obuca.rs . Sve proizvode koji se nalaze na sajtu www.geprad-obuca.rs možete kupiti klikom na dugme “DODAJ U KORPU”.
Da biste bili u mogućnosti da uspešno završite kupovinu izabranih proizvoda potrebno je da ostavite tražene podatke, koji se koriste u svrhe dostave kupljenih proizvoda, tj. da se registrujete na sajtu www.gepard-obuca.rs . Registracija je potrebna samo pri prvoj kupovini, a pri svakoj sledećoj dovoljno je da se prijavite sa svojim korisničkim imenom i lozinkom. Takođe potrebno je da prihvatite Uslove korišćenja obeležavanjem za to predviđenog polja. Prihvatanjem Uslova koriščenja saglasni ste sa celokupnim sadržajem ovog teksta. Nakon toga otvoriće se stranica “PORUDŽBINA PRIMLJENA” koja potvrđuje da je Geprad doo Novi Sad primio Vašu porudžbinu, a na njoj će se nalaziti i informacije o broju Vaše porudžbine, ceni kupljenog/kupljenih proizvoda, ceni dostave, datumu porudžbine, načinu plaćanja, kao i informacije o adresi dostave i kontaktima koje ste uneli pri registrciji.

Sa podacima koje ste uneli pri registraciji možete manipulisati preko stranice “MOJ NALOG” tj. možete ih menjati. Takođe na ovoj stranici možete videti sve Vaše skorašnje porudžbine, kao i promeniti lozinku.

Pri pregledu detalja svakog proizvoda prikazana je raspoloživa količina na lageru, međutim zbog potreba maloprodajnih objekata može se desiti da određeni proizvod trenutno ne bude raspoloživ. Ukoliko ovo bude slučaj Prodavac će obavestiti Kupca o tome putem mejla i predložiti alternativu.

Kupcu je ostavljena mogućnost ostavljanja komentara i utisaka o kupljenim proizvodima, a u cilju kontrole i poboljšanja kvaliteta. Prodavac zadržava pravo da neprimereni komentari ne budu objavljeni.

Prodavac može organizovati prometivne akcije, gde će određeni proizvodi biti prodavani po umanjenoj, promotivnoj ceni ili sezonskom sniženju. Svi proizvodi koji se prodaju po promotivnoj ceni ili po sezonskom sniženju su posebno obeleženi i navedena je osnovna i umanjena cena proizvoda.

Prodavac takođe može organizovati prodaju proizvoda druge klase kvaliteta, koji nisu prošli kontrolu kvaliteta sa potrebnom ocenom, po umanjenim cenama, a koji su takođe posebno obeleženi i na kojima je istaknuta cena prve klase kvalieta i umanjena, druge klase kvaliteta po kojoj se prodaje.

Prodavac daje garantni rok za sve proizvode, sem proizvoda druge klase kvaliteta, u trajanju od šest meseci od datuma kupovine.

Kupac ima pravo da odustane od kupovine kupljenih proizvoda u roku od tri dana od dana dostave proizvoda. U ovom slučaju Kupac ima pravo da poruči zamenski proizvod ili da mu se vrati novac. Ovo pravo Kupac može da ostvari samo ukoliko vrati kupljeni proizvod nekorišten i neoštećen, u originalnoj ambalaži i uz njega priloži račun koji mu je dostavljen od strane Prodavca uz kupljeni proizvod.

Ukoliko se Kupac odluči za zamenski proizvod trošak dostave povrata kupljenog proizvoda snosi Prodavac, a u slučaju da se odluči za povrat novca trošak dostave povrata kupljenog proizvoda snosi Kupac. Povrat novca Prodavac će izvršiti u roku od osam dana od dana prijema proizvoda, od čije kupovine je Kupac odustao, elektronskim putem, poštanskom uputnicom. Zamenski proizvod Prodavac će dostaviti putem kurirske službe u roku od pet radnih dana od dana prijema proizvoda od čije kupovine je Kupac odustao.

Dostava

Prodavac će sve kupljene proizvode dostaviti Kupcu posredstvom kurirske službe. Porizvodi će biti dostavljeni u roku od najkasnije pet radnih dana od dana prijema porudžbine. U cilju što efikasnije dostave potrebno je da Kupac, pri registraciji na sajt www.gepard-obuca.rs, unese precizne potrebne podatke o imenu i prezimenu, adresi dostave i kontaktima. U slučaju da Kupac želi da mu proizvod bude dostavljen na adresu zaposlenja potrebno je da unese i naziv preduzeća u kojem radi.
Kupljeni proizvod može biti uručen Kupcu lično ili nekom iz njegovog domaćinstva. Trošak dostave snosi Kupac i plaća ga u gotovini, pri dostavi, kuriru kurirske službe. Takođe, cena koštanja kupljenih proizvoda plaća se u gotovini kuriru kurirske službe pri dostavi. U slučaju da je Kupac kupio proizvod ili više proizvoda čija vrednost prelazi 5.000,00 dinara, po jednoj porudžbini, troškove dostave snosi Prodavac.
Cena dostave istaknuta je zasebno na stranici “POTVRDA KUPOVINE” u delu “VAŠA PORUDŽBINA”.

Za kupljene proizvode Kupac će od Prodavca dobiti račun, koji će biti dostavljen zajedno sa kupljenim proizvodima putem kurirske službe, a račun za troškove dostave će dobiti od kurirske službe koja vrši dostavu.

Reklamacije

Kupac ima pravo na reklamaciju, zbog nastalih nedostatka, na proizvod u roku od šest meseci od dana prijema kupljenog proizvoda. Nakon isteka ovog roka Kupac gubi pravo reklamacije. Uz kupljene proizvode Prodavac će dostaviti Kupcu i reklamacioni list.
Reklamacije se mogu uputiti isključivo poštom na adresu Gepard doo, Koči Ivana 2, 21000 Novi Sad, sa naznakom “Reklamacija za webshop prodaju”. Pri slanju reklamacije Kupac je dužan da dostavi sledeće:
1.Proizvod koji reklamira u originalnom pakovanju.
2.Reklamacioni list sa objašnjenjem reklamacije.
3.Račun koji je dobio od Prodavca.
Ukoliko je reklamacija osnovana Kupac ima pravo na:
1.Otklanjanje nedostatka na proizvodu.
2.Zamenu proizvoda koji se reklamira za nov isti proizvod.
3.Povrat novca u iznosu cene sa računa kupljenog proizvoda koji reklamira.

Odluku o osnovanosti reklamacije i načinu rešavanja donosi ovlašćeni radnik Prodavca i obaveštava Kupca o tome u roku od osam dana od dana prijema reklamacije.

NAPOMENA: Kupac nema pravo reklamacije ukoliko je nedostatak na proizvodu nastao njegovom krivicom, neadekvatnom upotrebom proizvoda. Kupac nema pravo na reklamaciju kupljenog proizvoda druge klase kvaliteta.

Lični podaci

Prodavac pri registraciji Kupca na sajt www.gepard-obuca.rs od njega može tražiti lične podatke kao što su:
1.Ime i prezime.
2.Mejl adresu.
3.Broj telefona.
4.Adresu stanovanja/zaposlenja.
Ovi podaci će se koristiti isključivo u svrhu dostave kupljenih proizvoda ili obrade od strane Prodavca i biće skladišteni u bazi podataka Prodavca.
Pristup ovim podacima ima isključivo ovlašćeni radnik Prodavca. Podaci mogu biti prosleđeni trećem licu, a isključivo kurirskoj službi, u svrhu dostave kupljenih proizvoda. Podaci takođe mogu biti prosleđeni ovlašćenom državnom organu na njegov zahtev.

Prodavac takođe može sakupljati i skladištiti podatke o kupovinama Kupca, količini i vrsti kupljenih proizvoda, sumi utrošenog novca, a u svrhu obrade od strane prodajnog i marketinškog odeljenja Prodavca. Ovim podacima takođe ima pristup samo ovlašćeni radnik Prodavca i mogu biti prosleđeni isključivo ovlašćenim državnim organima na njihov zahtev.

NAPOMENA: Prodavac zadržava pravo izmene Uslova korišćenja, a o tome je dužan da obavesti registrovane Kupce putem mejla.

Dodatne informacije i pojašnjenja

Sve dodatne informacije i pojašnjenja možete dobiti upitom na mejl adresu webshop@gepard-obuca.rs .